Спојница за дрвен decking

0.12€

Цената е без ДДВ.

За елеганцијата на декинг подовите задолжен е скриениот систем за поврзување. Savadeck спојниците претставуваат незаобиколен дел од придружната опрема за монтажа.

ОПИС

Спојница наменета за скриено фиксирање на дрвениот декинг. Се одликува со едноставна монтажа, стабилност и долг век на траење.

COMING SOON

COMING SOON